Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Միջազգային հեռավար համալսարանական գիտական ֆորում Կանադայում՝ «Գիտություն, կրթություն, պրակտիկա»

 

Նորություններ

Մագիստրատուրայի 2020-2021 ուս. տարվա առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց