Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Միջազգային խորհրդարանական կրթաթոշակ 2021» ծրագրի տեղեկատվական թերթիկ

«Միջազգային խորհրդարանական կրթաթոշակ 2021» ծրագրի տեղեկատվական թերթիկ

Նորություններ

Մագիստրատուրայի 2020-2021 ուս. տարվա առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց