Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Միջազգային գիտա-գործնական սեմինարի հրավեր

Միջազգային գիտա-գործնական սեմինարի հրավեր

Նորություններ

2019-2020 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման թեստավորման արդյունքները…..