Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Միջազգային գիտաժողով «Քաղաքացիաիրավական հասարակության ձևավորման հիմնախնդիրները և հեռանկարները» խորագրով՝ հեռակա մասնակցությամբ

Միջազգային գիտաժողով «Քաղաքացիաիրավական հասարակության ձևավորման հիմնախնդիրները և հեռանկարները» խորագրով՝ հեռակա մասնակցությամբ

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գործընկերների շարքում հատկապես վերջին տարիներին ավելացել է մասնավոր հատվածը ներկայացնող կազմակերպությունների թիվը…