Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Միջազգային գիտաժողով «Տեղեկատվական հասարակության ձևավորման պայմաններում իրավական տեղեկացվածության զարգացման արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով՝ հեռակա մասնակցությամբ

Միջազգային գիտաժողով «Տեղեկատվական հասարակության ձևավորման պայմաններում իրավական տեղեկացվածության զարգացման արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով՝ հեռակա մասնակցությամբ

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գործընկերների շարքում հատկապես վերջին տարիներին ավելացել է մասնավոր հատվածը ներկայացնող կազմակերպությունների թիվը…