Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Միջազգային գիտաժողով հեռակա մասնակցությամբ՝ «Առաջավոր փորձի ներդրման և դրա գործնական կիրառման նորարարական մոտեցումները» խորագրով

Միջազգային գիտաժողով հեռակա մասնակցությամբ՝ «Առաջավոր փորձի ներդրման և դրա գործնական կիրառման նորարարական մոտեցումները» խորագրով

Նորություններ