Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Միջազգային գիտաժողով: Ժողովածուն կտեղադրվի РИНЦ-ում

Միջազգային գիտաժողով: Ժողովածուն կտեղադրվի РИНЦ-ում

Նորություններ

2018-2019 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման քննությունների….