Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Միջազգային գիտաժողով բուհերում փոփոխություններ կատարելու նախաձեռնությունների մասին

Միջազգային գիտաժողով բուհերում փոփոխություններ կատարելու նախաձեռնությունների մասին

Նորություններ

2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման հարցազրույցի արդյունքները