Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Միջազգային գիտաժողովի հրավեր Մոլդովայից

Միջազգային գիտաժողովի հրավեր Մոլդովայից

Հավելված 1

Հավելված 2

Նորություններ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց