Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Միջազգային գիտաժողով՝ «Պետության և հասարակության կայուն զարգացման ժամանակակից ռազմավարությունները համաշխարհային մարտահրավերների համատեքստում»

Միջազգային գիտաժողով՝ «Պետության և հասարակության կայուն զարգացման ժամանակակից ռազմավարությունները համաշխարհային մարտահրավերների համատեքստում»

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի 2021-2022 ուս. տարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության…