Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Միջազգային ամենամյա գիտա-գործնական կոնֆերանսի հրավեր

Միջազգային ամենամյա գիտա-գործնական կոնֆերանսի հրավեր

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կողմից ՄԱԶԾ ԳԵՀ «Գլոբալ բնապահպանական օգուտների ստեղծում շահագրգիռ կողմերի էկոլոգիական կրթության և իրազեկության բարձրացման միջոցով» ծրագրի շրջանակում…