Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Մարի Կյուրիի անվան հետթեկնածուական հետազոտության ծրագիր, (University of Jaen, Spain)

Մարի Կյուրիի անվան հետթեկնածուական հետազոտության ծրագիր, (University of Jaen, Spain)

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գործընկերների շարքում հատկապես վերջին տարիներին ավելացել է մասնավոր հատվածը ներկայացնող կազմակերպությունների թիվը…