Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Մանկավարժությունը, հոգեբանությունը և մարդու կրթության մեթոդիկան» խորագրով կոլեկտիվ մենագրության համահեղինակության առաջարկ

«Մանկավարժությունը, հոգեբանությունը և մարդու կրթության մեթոդիկան» խորագրով կոլեկտիվ մենագրության համահեղինակության առաջարկ

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գործընկերների շարքում հատկապես վերջին տարիներին ավելացել է մասնավոր հատվածը ներկայացնող կազմակերպությունների թիվը…