Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ղազախստանի Հանրապետության Աստանայի հանգույցի կողմից անցկացվելիք «2018թ. նորարարական որոշումների մրցույթի» մասին տեղեկատվություն

Ղազախստանի Հանրապետության Աստանայի հանգույցի կողմից անցկացվելիք «2018թ. նորարարական որոշումների մրցույթի» մասին տեղեկատվություն

Նորություններ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց