Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի ռեկտորը մասնակցեց Թբիլիսիում կայացած սեմինարին

  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր Արսեն Լոքյանը 2012 թ. ապրիլի 1-ին  մասնակցեց  GIZ կազմակերպության և Թբիլիսիի պետական համալսարանի կողմից Թբիլիսիում կազմակերպված «Տեղական ինքնակառավարումը Հարավային Կովկասում» թեմայով սեմինարին, որին մասնակցում էին Հարավային Կովկասի հանրապետությունների ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչները:

  Ակադեմիայի ռեկտորը զեկույցով հանդես եկավ Ակադեմիայի գիտաուսումնական աշխատանքների և հանրային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման ու կայուն զարգացման ոլորտներին առնչվող և Ակադեմիայում դասավանդվող առարկայական ծրագրերի վերաբերյալ` ներկայացնելով նաև իր առաջարկները նշված ծրագրերը բարելավելու և հարստացնելու ուղղությամբ:

Նորություններ

2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների հետ պայմանագրերը կնքվում են 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից 15-ը ներառյալ