Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Հիշեցում NISPAcee 29-րդ միջազգային գիտաժողովի մասին

Հիշեցում NISPAcee 29-րդ միջազգային գիտաժողովի մասին

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի 2021-2022 ուս. տարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության…