Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում 2021 թվականի ասպիրանտուրայի որակավորման քննությունների և ստուգարքի անցկացման ժամանակացույց

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում 2021 թվականի ասպիրանտուրայի որակավորման քննությունների և ստուգարքի անցկացման ժամանակացույց

Նորություններ

ՀՀ ՊԿԱ քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի և ՀՀ ՊԿԱ ուսանողական գիտական ընկերության նախաձեռնությամբ հունիսի 15-22-ն…