Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Կրթության, գիտության և գործարարության զարգացումը. 2020-ի արդյունքները»՝ միջազգային գիտաժողով հեռավար մասնակցությամբ: Նյութերը կհրատարակվեն «WayScience» միջազգային էլեկտրոնային գիտական ամսագրում

Նորություններ

ՀՀ ՊԿԱ հեռավար ուսուցման բաժինը պարբերաբար իրականացնում է դասախոսների վերապատրաստման դասընթացներ՝ հեռավար ուսուցման ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով…