Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կրթաթոշակ Բաց հասարակության հիմնադրամից

Կրթաթոշակ Բաց հասարակության հիմնադրամից

Նորություններ

2022-2023 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների հետ պայմանագրերը կնքվում են…