Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կրթաթոշակների, գիտաժողովների, սեմինարների, դրամաշնորհների, թափուր աշխատատեղերի հայտարարությունների տեղեկագիր «Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ -Հայաստան» կազմակերպությունից (2013 թ. 3-րդ թողարկում)

Կրթաթոշակների, գիտաժողովների, սեմինարների, դրամաշնորհների, թափուր աշխատատեղերի հայտարարությունների  տեղեկագիր «Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ -Հայաստան» կազմակերպությունից  (2013 թ. 3-րդ թողարկում)

Նորություններ

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՔՈԼԵՋԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ