Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կառավարման դպրոցների և ինստիտուտների միջազգային ասոցիացիայի 2020 թ․ ապրիլի տեղեկագիր

Կառավարման դպրոցների և ինստիտուտների միջազգային ասոցիացիայի 2020 թ․ ապրիլի տեղեկագիր

Նորություններ

2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման հարցազրույցի արդյունքները