Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

“Թափանցիկություն, ներառականություն և նորարարություն. Քաղաքային կառավարման արդիականացում” խորագրով վեբինարի մասնակցության հրավեր

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի 2021-2022 ուս. տարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության…