Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Եվրոպական համալսարանների ասոցիացիայի (EUA) լրատու, թիվ 7, հուլիս 2020 թ.

Եվրոպական համալսարանների ասոցիացիայի (EUA) լրատու, թիվ 7,  հուլիս 2020 թ.

Նորություններ

2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման հարցազրույցի արդյունքները