Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Եվրոպական համալսարանների ասոցիացիայի (EUA) լրատու, թիվ 6, հունիս 2020 թ.

Եվրոպական համալսարանների ասոցիացիայի (EUA) լրատութիվ 6, հունիս 2020 թ.

Նորություններ

Մագիստրատուրայի 2020-2021 ուս. տարվա առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց