Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գրոմիկոյի անվան երիտասարդական մրցույթ

Նորություններ

2022-2023 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների հետ պայմանագրերը կնքվում են…