Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Գլոբալ խաղաղության տեղի արմատները» միջազգային կոնֆերանս

«Գլոբալ խաղաղության տեղի արմատները» միջազգային կոնֆերանս

Նորություններ

2018-2019 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման քննությունների….