Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Գիտության և կրթության համադրությունը արդի գլոբալ հիմնախնդիրների լուծման գործում» խորագրով գիտաժողով

Նորություններ

2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման հարցազրույցի արդյունքները