Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Գիտության և կրթության համադրությունը արդի գլոբալ հիմնախնդիրների լուծման գործում» խորագրով գիտաժողով

Նորություններ

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՔՈԼԵՋԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ