Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գիտաժողով բիզնեսի, տնտեսագիտության և կառավարման վերաբերյալ, ԱՄՆ

Գիտաժողով բիզնեսի, տնտեսագիտության և կառավարման վերաբերյալ, ԱՄՆ

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գործընկերների շարքում հատկապես վերջին տարիներին ավելացել է մասնավոր հատվածը ներկայացնող կազմակերպությունների թիվը…