Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Բարձրագույն կրթության միջազգայնացման հեռանկարները» միջազգային համաժողով

«Բարձրագույն կրթության միջազգայնացման հեռանկարները» միջազգային համաժողով

Նորություններ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց