Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ԱՐՓԱ Ինստիտուտի նորարարության ամենամյա մրցույթ

ԱՐՓԱ Ինստիտուտի նորարարության ամենամյա մրցույթ

Նորություններ

2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման հարցազրույցի արդյունքները