Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Արցախում կայացած միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու

Արցախում կայացած միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու

Նորություններ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց