Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Արցախում կայացած միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու

Արցախում կայացած միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու

Նորություններ

2018-2019 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման քննությունների….