Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր

Թերեզա Բաղիշի Խեչոյան

 

Արտաքին կապերի գծով պրոռեկտորի խնդիրներն ու գործառույթներն են՝

-Ակադեմիայի միջազգային գործունեության ընթացիկ և հեռանկարային ուղղությունների մշակում,

-միջազգային կազմակերպությունների և Ակադեմիայի միջև համագործակցության ձևերի զարգացում (գիտաժողովների և սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, դասախոսների, հանրային ծառայողների վերապատրաստում),

-Ակադեմիայի հրատարակությունների մասին իրազեկման-քարոզչական աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում,

-Ակադեմիայի և oտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների իրավասու մարմինների միջև փոխհարաբերությունների ապահովում, հասարակայնության և զանգվածային լրատվամիջոցների հետ առնչվող աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում,  

-համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների կազմակերպում,

-այլ հաստատությունների կամ  կազմակերպությունների  հետ համատեղ միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքների ծրագրավորում և իրականացման ապահովում,

-Ակադեմիայի արտաքին կապերի ընդլայնման աշխատանքների կազմակերպում և վերահսկում, համապատասխան սոտորաբաժանումների աշխատանքների համակարգում,

-Արտաքին կապերի ընդլայնման աշխատանքների պլանավորում և համակարգում,

-իր համակարգման ոլորտում անհրաժեշտ փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համակարգում և վերահսկում,

-Ակադեմիայի ուսանողների և անձնակազմի մասնակցության ապահովում փոխանակման միջազգային ծրագրերին,

-միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերին Ակադեմիայի մասնակցության ակտիվացման աշխատանքների համակարգում և ղեկավարում