Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ամբողջությամբ ֆինանսավորվող PFP փոխանակման ծրագրի հրավեր

Ամբողջությամբ ֆինանսավորվող PFP փոխանակման ծրագրի հրավեր

Նորություններ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց