Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ամառային համալսարան Միկոլաս Ռոմերիս համալսարանում

Ամառային համալսարան Միկոլաս Ռոմերիս համալսարանում

Հավելված

Նորություններ

2019-2020 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման թեստավորման արդյունքները…..