Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Академическая публицистика գրախոսվող էլեկտրոնային գիտական ամսագրում հրատարակվելու առաջարկ

Академическая публицистика գրախոսվող էլեկտրոնային գիտական ամսագրում հրատարակվելու առաջարկ

Նորություններ

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՔՈԼԵՋԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ