Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Академическая публицистика գրախոսվող էլեկտրոնային գիտական ամսագրում հրատարակվելու առաջարկ

Академическая публицистика գրախոսվող էլեկտրոնային գիտական ամսագրում հրատարակվելու առաջարկ

Նորություններ

2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման հարցազրույցի արդյունքները